3. Hat Yarışması

3. Milletlerarası Hat Yarışması

İbnu’l-Bevvab (? - 1022) adına, 1993

Yarışma, ölümünün Hicri bininci yılında İbnu’l-Bevvab’a ithaf edilmiştir. 35 ülkeden 480 katılımcı 1106 eser sunmuşlardır. 27 ülkeden 97 katılımcıya ait 125 esere 45,000 $ tutarında ödül dağıtılmıştır.

Celî Sülüs | Ödüller

Celî Sülüs | Mansiyonlar

Sülüs | Ödüller

Sülüs | Mansiyonlar

Nesih | Ödüller

Nesih | Mansiyonlar

Celî Ta’lîk | Mansiyonlar

Ta’lîk | Ödüller

Ta’lîk | Mansiyonlar

Celî Dîvanî | Ödüller

Celî Dîvanî | Mansiyonlar

Dîvanî | Ödüller

Dîvanî | Mansiyonlar

Kûfi | Mansiyonlar

Muhakkak | Mansiyonlar

İcâze | Mansiyonlar

Rik’a | Mansiyonlar

Mağribî | Mansiyonlar

Hurde Ta’lîk | Mansiyonlar

Jüri Heyeti

  • Ekmeleddin İhsanoğlu, Prof. Dr., Tertip Heyeti Başkanı ,Türkiye
  • Ahmed Ziya İbrahim, Hat sanatı hocası, Suudi Arabistan
  • Ali Alparslan, Prof. Dr., Hat sanatı hocası, Türkiye
  • Gholam Hossein Amirkhani, Hat sanatı hocası, İran
  • Hasan Çelebi, Hat sanatı hocası, Türkiye
  • Mohammed A. Abdullah, Hat sanatı hocası, Mısır
  • Mohammed Cherifi, Dr., Hat sanatı hocası, Cezayir
  • Mustafa Uğur Derman, Prof., Hat sanatı uzmanı, Türkiye
  • Salman Ibrahim, Hat sanatı hocası, Irak
  • Uthman Taha, Hat sanatı hocası, Suudi Arabistan