Hakkımızda

IRCICA Sanat ve Elsanatları Bölümü

IRCICA Sanat ve Elsanatları Bölümü, klasik İslam sanat ve zanaatlarını kendilerine has özellikleriyle muhafaza etmek, yaşatmak, geliştirilmelerini sağlamak, geniş şekilde tanıtmak ve bu sanatlara olan ilgiyi teşvik etmek gayesiyle çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır. Bölüm, bu gayelerle Merkez bünyesinde, üye ülkelerde ve uzaktan erişim yoluyla çeşitli araştırma projeleri, yarışmalar, festivaller, kongreler, sergiler, fuarlar, atölyeler, konserler ve eğitim programları düzenlemekte; çeşitli albüm, kitap ve kataloglar yayımlanmaktadır.

İslam sanatları: IRCICA'nın misyonu

İslam sanatları, adında da yer aldığı gibi IRCICA'nın misyonunun temel alanlarından biridir. IRCICA'nın amaçlarından biri İslam dünyasının klâsik sanatlarını ve geleneksel elsanatlarını korumak ve teşvik etmek, kültür mirası olarak taşıdıkları değeri ve kültür köprüsü olarak oynadıkları rolü ön plana çıkarmaktır.

Hat Sanatı

İslam medeniyeti içinde kendine has özelliklerle gelişmiş güzel sanatlardan biri olan hüsn-i hat, estetik kurallar çerçevesinde ölçülü ve güzel yazı yazma sanatıdır. Sadece İslam kültürüne has yazılar için kullanılan bir tabir olan hat, “yazmak, çizmek, kazmak, alamet koymak” anlamlarındaki Arapça hatt mastarından türemiştir ve “yazı, çizgi, çığır, yol” gibi anlamlara gelmektedir.

Tezhip Sanatı

Süsleme sanatlarından biri olan tezhip, doğal ve sentetik boyalar, farklı ayar ve renklerde varak altın ve mürekkep gibi malzemeler kullanılarak, ince fırçalarla kağıt ve çeşitli yüzeyler üzerine uygulanan bir sanattır. Tezhipli esere müzehheb, bu işi yapana müzehhib / müzehhibe denir. Usta çırak ilişkisi ile sürdürülen sanatlardan olan tezhip, genellikle yazıyla birlikte ve onu süslemek maksadıyla kullanılmaktadır.

0

Yarışmalar

0

Ülkeler

0

Hattatlar

0

Ödüller

Videoyu oynat

Ekibimiz