2. Hat Yarışması

2. Milletlerarası Hat Yarışması

Yâkût el-Mustaʻsimî (? -1298) adına, 1989

Yarışmaya 30 ülkeden 450 katılımcı toplam 1732 eser sunmuştur. 11 ülkeden 31 katılımcıya ait 50 esere 40,000 $ ödül dağıtılmıştır. Hat sanatının yeni gelişmekte olduğu 10 ülkeden 13 katılımcıya IRCICA’nın İslam Kültür Mirasında Hat Sanatı başlıklı yayını teşvik mükâfatı olarak verilmiştir.

Celî Sülüs | Ödüller

Celî Sülüs | Mansiyonlar

Sülüs | Ödüller

Sülüs | Mansiyonlar

Nesih | Ödüller

Nesih | Mansiyonlar

Celî Ta’lîk | Ödüller

Jelî Ta’lîk | Mansiyonlar

Ta’lîk | Mansiyonlar

Celî Dîvanî | Ödüller

Celî Dîvanî | Mansiyonlar

Dîvanî | Ödüller

Dîvanî | Mansiyonlar

Kûfi | Mansiyonlar

Muhakkak | Mansiyonlar

İcâze | Mansiyonlar

Rik’a | Mansiyonlar

Mağribî | Mansiyonlar

Şikeste | Mansiyonlar

Jüri Heyeti

  • Ekmeleddin İhsanoğlu, Prof. Dr., Tertip Heyeti Başkanı ,Türkiye
  • Ahmed Ziya İbrahim, Hat sanatı hocası, Suudi Arabistan
  • Ali Alparslan, Prof. Dr., Hat sanatı hocası, Türkiye
  • Hasan Çelebi, Hat sanatı hocası, Türkiye
  • Mohammed A. Abdullah, Hat sanatı hocası, Mısır
  • Mohammed Cherifi, Dr., Hat sanatı hocası, Cezayir
  • Mustafa Uğur Derman, Prof., Hat sanatı uzmanı, Türkiye
  • Syed Anwar Hussain, Hat sanatı hocası, Pakistan
  • Yousif Thanoon, Hat sanatı hocası, Irak