10. Hat Yarışması

10. Milletlerarası Hat Yarışması

Hafız Osman (1642-1698) adına, 2016

Yarışmaya 36 ulkeden 688 katılımcı toplam 973 sunmuştur. 17 ulkeden 113 yarışmacıya ait 122 esere 199.250.- $ tutarında odul dağıtılmıştır.

Celî Sülüs | Ödüller

Celî Sülüs | Mansiyonlar

Sülüs | Ödüller

Sülüs | Mansiyonlar

Nesih | Ödüller

Nesih | Mansiyonlar

Muhakkak | Ödüller

Muhakkak | Mansiyonlar

Celî Ta’lîk | Ödüller

Celî Ta’lîk | Mansiyonlar

Ta’lîk | Ödüller

Ta’lîk | Mansiyonlar

Celî Dîvanî | Ödüller

Celî Dîvanî | Mansiyonlar

Dîvanî | Ödüller

Dîvanî | Mansiyonlar

Kûfi | Ödüller

Kûfi | Mansiyonlar

Rik’a | Mansiyonlar

Mağribî | Ödüller

Mağribî | Mansiyonlar

Jüri Heyeti

 • Halit Eren, Prof. Dr., Tertip Heyeti Başkanı, Türkiye
 • Abdulridha Baheya Dawood, Dr., Hat sanatı hocası, Irak
 • Belaid Hamidi, Hat sanatı hocası, Fas
 • Davut Bektaş, Hat sanatı hocası, Türkiye
 • Fuat Başar, Hat sanatı hocası, Türkiye
 • M. Jalil Rasouli, Hat sanatı hocası, İran
 • M. Hüsrev Subaşı, Prof. Dr, Hat sanatı hocası, Türkiye
 • Mosaad Mostafa M. Khodeir, Hat sanatı hocası, Mısır
 • Ubeyde Albanki, Hat sanatı hocası, Suriye
 • Ahmed Ziya İbrahim, Şeref üyesi, Suudi Arabistan
 • Hasan Çelebi, Şeref üyesi, Türkiye
 • Mohammed Cherifi, Dr., Şeref üyesi, Cezayir