7. Hat Yarışması

7. Milletlerarası Hat Yarışması

Haşim el-Bağdadi (1917-1973) adına, 2007

Bu yarışmaya 38 ülkeden 916 katılımcı tarafından toplam 1623 eser sunulmuştur. 27 ülkeden 117 katılımcıya ait 146 esere 42’si teşvik mukafatı olmak üzere toplam 91.000.- $ ödül dağıtılmıştır.

Celî Sülüs | Ödüller

Celî Sülüs | Mansiyonlar

Sülüs | Ödüller

Sülüs | Mansiyonlar

Nesih | Ödüller

Nesih | Mansiyonlar

Celî Ta’lîk | Ödüller

Celî Ta’lîk | Mansiyonlar

Ta’lîk | Ödüller

Ta’lîk | Mansiyonlar

Celî Dîvanî | Ödüller

Celî Dîvanî | Mansiyonlar

Dîvanî | Ödüller

Dîvanî | Mansiyonlar

Kûfi | Mansiyonlar

Muhakkak | Mansiyonlar

Reyhani | Mansiyonlar

İcâze | Mansiyonlar

Rik’a | Mansiyonlar

Mağribî | Mansiyonlar

Hurde Ta’lîk | Mansiyonlar

Jüri Heyeti

 

  • Halit Eren, Prof. Dr., Tertip Heyeti Başkanı, Türkiye
  • Ahmed Ziya İbrahim, Hat sanatı hocası, Suudi Arabistan
  • Belaid Hamidi, Hat sanatı hocası, Fas
  • Hasan Çelebi, Hat sanatı hocası, Türkiye
  • Ihsan Ibrahim, Hat sanatı hocası, Irak
  • Mustafa Uğur Derman, Prof., Hat sanatı uzmanı, Türkiye
  • Rasheed Butt, Hat sanatı hocası, Pakistan
  • Ubeyde Albanki, Hat sanatı hocası, Suriye
  • Mohammed Cherifi, Dr., Şeref üyesi, Cezayir