9. Hat Yarışması

9. Milletlerarası Hat Yarışması

Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu (1943- ) adına, 2013

Yarışmaya 45 ülkeden 672 katılımcı toplam 900 eser sunmuştur. 20 ülkeden 73 katılımcının 77 eserine toplam 129.750.- $ ödül dağıtılmıştır.

Celî Sülüs | Ödüller

Celî Sülüs | Mansiyonlar

Sülüs | Ödüller

Sülüs | Mansiyonlar

Nesih | Ödüller

Nesih | Mansiyonlar

Celî Ta’lîk | Ödüller

Ta’lîk | Ödüller

Ta’lîk | Mansiyonlar

Celî Dîvanî | Ödüller

Celî Dîvanî | Mansiyonlar

Dîvanî | Ödüller

Dîvanî | Mansiyonlar

Kûfi | Ödüller

Kûfi | Mansiyonlar

Rik’a | Ödüller

Rik’a | Mansiyonlar

Mağribî | Ödüller

Mağribî | Mansiyonlar

Jüri Heyeti

 • Halit Eren, Prof. Dr., Tertip Heyeti Başkanı, Türkiye
 • Abdulridha Baheya Dawood, Hat sanatı hocası, Irak
 • Belaid Hamidi, Hat sanatı hocası, Fas
 • Davut Bektaş, Hat sanatı hocası, Türkiye
 • Fuat Başar, Hat sanatı hocası, Türkiye
 • M. Jalil Rasouli, Hat sanatı hocası, İran
 • Mosaad Mostafa M. Khodeir, Hat sanatı hocası, Mısır
 • Ubeyde Albanki, Hat sanatı hocası, Suriye
 • Ahmed Ziya İbrahim, Şeref üyesi, Suudi Arabistan
 • Hasan Çelebi, Şeref üyesi, Türkiye
 • Mohammed Cherifi, Dr., Şeref üyesi, Cezayir