İslam Sanatları: IRCICA’nın Misyonu

İslam sanatları, adında da yer aldığı gibi IRCICA’nın misyonunun temel alanlarından biridir. IRCICA’nın amaçlarından biri İslam dünyasının klâsik sanatlarını ve geleneksel elsanatlarını korumak ve teşvik etmek, kültür mirası olarak taşıdıkları değeri ve kültür köprüsü olarak oynadıkları rolü ön plana çıkarmaktır. IRCICA bu amaçlarla araştırma, yayın, festival, yarışma, eğitim programı ve sergi gibi çeşitli faaliyetler yürütmektedir.

Merkezin araştırmalarında ve konferanslarında İslam sanatlarının çeşitli dalları, bunların tarihi ve gelişmeleri ele alınmakta, dünyanın çeşitli yerlerindeki sanat koleksiyonları, bunların korunması ve kataloglanması konuları incelenmektedir. Değişik ülkelerde düzenlenen festivaller hat, tezhip, minyatür, ciltçilik, ebru, tahta oymacılığı, çini, halı dokuma, sepetçilik, vb. elsanatlarını tanıtmaya katkıda bulunmaktadır. IRCICA’nın üç yılda bir düzenlediği Milletlerarası Hat Yarışmasına, elsanatları festivalleri sırasındaki yarışmalara ve çevrimiçi düzenlenen hat kurslarına tüm dünyadan sanatçılar katılmaktadır.

Next Hat Sanatı